कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखराको वेभसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
च्याउ खेती प्रविधि तालिम सम्बन्धी सूचना 2080-12-25 2080-12-30
मौरीपालन तालिम सम्बन्धी सूचना 2080 2080-11-20 Closed !!!
तरकारी र मौरीपालन सम्बन्धी तालिम (कृषकस्तर) को सूचना 2080-11-06 Closed !!!
मौरी र च्याउ खेती तालिम सम्बन्धी सूचना 2080 2080-10-15 Closed !!!
फलफूल खेती प्रविधि तालिम - कृषकस्तर 2080-09-25 Closed !!!

प्रकाशनहरु

फागुन महिनामा गरिने प्रमुख कृषि कर्महरू
स्वतः प्रकाशन (२०८० कार्तिक-पुष सम्म)
तरकारी खेती बाली पात्रो
च्याउ खेती प्रविधि पुस्तिका
तरकारी खेती बाली पात्रो
च्याउ खेती प्रविधि पुस्तिका
सुन्तलाजात फलफूलमा ग्रिनिङ व्यवस्थापन
मध्य तथा उच्‍च पहाडको लागि गहुँका उन्मोचित जातहरू
स्वतः प्रकाशन (२०८० कार्तिक-पुष सम्म)
स्वतः प्रकाशन २०८० साउन देखि असोज मसान्तसम्म
फागुन महिनामा गरिने प्रमुख कृषि कर्महरू

पुस्तिका