कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखराको वेभसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
तनाब व्यवस्थापन तथा सकारात्मक सोच सम्बन्धी तालिम (अधिकृतस्तर) 2080-08-10 Closed !!!
नर्सरी तथा बगैंचा स्थापना र व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम 2080-08-10 Closed !!!
व्यावसायिक तरकारी खेती प्रविधि तालिम (कृषकस्तर ६ - कार्यदिने) सम्बन्धि सुचना । 2080-06-19 Closed !!!
कृषि उद्यम विकास तालिम (कृषकस्तर ६-कार्यदिने) सम्बन्धि सुचना 2080-06-08 Closed !!!

प्रकाशनहरु

फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन (स्थापना तथा संचालन) निर्देशिका, २०८०
कृषि डायरी २०८०
स्वतः प्रकाशन २०८० साउन देखि असोज मसान्तसम्म
बालीमा लाग्ने महत्वपूर्ण रोग किरा पहिचान र व्यवस्थापन
कृषि डायरी २०८०
बालीमा लाग्ने महत्वपूर्ण रोग किरा पहिचान र व्यवस्थापन
धानबालीको बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
गहुँबालीको बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन (स्थापना तथा संचालन) निर्देशिका, २०८०
विज वृद्धि तथा बीउ विजनमा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम संबन्धि मापदण्ड 2078
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (दोश्रो संसोधन २०७५)
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७
विशेष बाली प्रबर्धन कार्यक्रम संबन्धि मापदण्ड
स्वतः प्रकाशन २०८० साउन देखि असोज मसान्तसम्म