तरकारी खेती बाली पात्रो
च्याउ खेती प्रविधि पुस्तिका
सुन्तलाजात फलफूलमा ग्रिनिङ व्यवस्थापन
मध्य तथा उच्‍च पहाडको लागि गहुँका उन्मोचित जातहरू
फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन (स्थापना तथा संचालन) निर्देशिका, २०८०
कृषि डायरी २०८०
बालीमा लाग्ने महत्वपूर्ण रोग किरा पहिचान र व्यवस्थापन
धानबालीको बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
गहुँबालीको बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
विज वृद्धि तथा बीउ विजनमा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम संबन्धि मापदण्ड 2078
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (दोश्रो संसोधन २०७५)
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७
विशेष बाली प्रबर्धन कार्यक्रम संबन्धि मापदण्ड
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरी/श्रोतकेन्द्र स्थापना संम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
कृषि डायरी २०८०