कार्यालय परिसरको नियमित सरसफाई
कृषि उद्यम विकास तालिम ६ दिने २०८०/८१
विषादी खुद्रा विक्रेता तालिम ६ दिने २०८०/८१
विषादी खुद्रा विक्रेता तालिम ६ दिने २०८०/८१
कृषि उद्यम विकास तालिम (कृषकस्तर ६-कार्यदिने)
मिति २०८०/०६/१८ गते कृषि उद्यम विकास तालिम (कृषकस्तर ६-कार्यदिने) कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रम
मिति २०८०/०६/१८ गते कृषि उद्यम विकास तालिम (कृषकस्तर ६-कार्यदिने) कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रम
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखराको कार्यालय