पोखराका समग्र विषय समेटिएको रेडियो कृषि कार्यक्रम
कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि भूमिको व्यवस्थापन आवश्यक छ
तालिम किन लिने ? कृषी तलिम कसरी लिने ?