कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखराको वेभसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
विषादी खुद्रा विक्रेता ईजाजत पत्र तालिमको नतिजा २०८१ बैशाख २८ 2081-02-25 Continuous
कृषि उद्यम विकास र मौरीपालन तालिम सूचना 2081-01-30 Closed !!!
च्याउ खेती प्रविधि तालिम सम्बन्धी सूचना 2080-12-25 Closed !!!
मौरीपालन तालिम सम्बन्धी सूचना 2080 2080-11-20 Closed !!!
तरकारी र मौरीपालन सम्बन्धी तालिम (कृषकस्तर) को सूचना 2080-11-06 Closed !!!

प्रकाशनहरु

स्वतः प्रकाशन २०८० (माघ-चैत्र)
फागुन महिनामा गरिने प्रमुख कृषि कर्महरू
स्वतः प्रकाशन २०८० (कार्तिक-पुष)
तरकारी खेती बाली पात्रो
तरकारी खेती बाली पात्रो
च्याउ खेती प्रविधि पुस्तिका
सुन्तलाजात फलफूलमा ग्रिनिङ व्यवस्थापन
मध्य तथा उच्‍च पहाडको लागि गहुँका उन्मोचित जातहरू
स्वतः प्रकाशन २०८० (माघ-चैत्र)
स्वतः प्रकाशन २०८० (कार्तिक-पुष)
स्वतः प्रकाशन २०८० (साउन-असोज)
फागुन महिनामा गरिने प्रमुख कृषि कर्महरू

पुस्तिका